Home / THÉP ỐNG ĐÚC / Thép Ống Đúc Phi 49, phi 60, Phi 76 ,phi 90, phi 114.3

Thép Ống Đúc Phi 49, phi 60, Phi 76 ,phi 90, phi 114.3

Thép Ống Đúc Phi 49, phi 60, Phi 76 ,phi 90, phi 114.3

 

OD

(mm)

(dày) WT

(mm)

(dài)L

(m)

QUALITY
Ø21 2.8-5.0 6.0-12.0 ống thép
Ø 27 3.0-6.0 6.0-12.0 ống thép
Ø 34 3.0-3.5-4.0-6,0 6.0-12.0 ống thép
Ø 38 3.0-6.0-11 6.0-12.0 ống thép
Ø 42 3.0-3.5-4.0-11 6.0-12.0 ống thép
Ø 48 3.0-3.5-4.0-11 6.0-12.0 ống thép
Ø 51 3.0-3.5-4.0-11 6.0-12.0 ống thép
Ø 60 3.0-3.5-4.0-12 6.0-12.0 ống thép
Ø 73 4.0-5.0-5.5-6.0-12.7 6.0-12.0  ống thép
Ø 76 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-12.7 6.0-12.0 ống thép
Ø 89 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0  ống thép
Ø 102 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0  ống thép
Ø 108 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0  ống thép
Ø 114 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0  ống thép
Ø 140 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0  ống thép
Ø 159 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0  ống thép
Ø 168 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0  ống thép
Ø 178 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-25 6.0-12.0  ống thép
Ø 194 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0  ống thép
Ø 203 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0  ống thép
Ø 219 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0  ống thép
Ø 273 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-12.7-25 6.0-12.0 ống thép
Ø 325 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0 ống thép
Ø 377 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0 ống thép
Ø 406 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0  ống thép
Ø 508 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-19.1-25 6.0-12.0  ống thép

 

CÔNG TY THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ SẮT THÉP XÂY DỰNG TỪ Ø21 ĐẾN Ø 610

 

ĐC :21A/E4 Thuận giao,Thuân an,Bình Dương

Kho Hàng : Số 20_P.Thống Nhất _Dĩ An _Bình Dương

Fax: 06503 719 123

Mr.Thạch: 0933.107.567

Web :http://thepongduc.com.vn/

Email:thach.truongthinhphat@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *