Home / THÉP HỘP CHỮ NHẬT / Thép hộp vuông,Thép hộp chữ nhật 20×40
q

Thép hộp vuông,Thép hộp chữ nhật 20×40

Thép hộp vuông,Thép hộp chữ nhật 20×40

Thép Hộp chữ nhật 20 x40 x 0.7 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 20 x40 x 0.8 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 20 x 40 x 0.9 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 20 x 40 x 1.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 20 x 40 x 1.2 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 20 x 40 x 1.4 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 20 x 40 x 1.6 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 20 x 40 x 1.8 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 20 x 40 x 2.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 20 x 40 x 1.2 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 20 x 40 x 1.4 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 125x75x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 150x75x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 150×100 x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 175x125x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 200x100x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 200x150x3,2×4,5x6x9x12.mm

CÔNG TY THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ SẮT THÉP NhẬP KHẨU

ĐC: 21A / E4 Thuận giao, Thuận An, Bình Dương

Kho Hàng: Số 20_P.Thống Nhất _Dĩ An _Bình Dương

Fax: 06503 719 123

Ông Thạch: 0933.107.567

Web:  http://thepongduc.com.vn/

Email: thach  .truongthinhphat @ gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *