Home / THÉP HỘP CHỮ NHẬT / Thép hộp đen 100×200,Thép hộp chữ nhật nhập khẩu 100×200

Thép hộp đen 100×200,Thép hộp chữ nhật nhập khẩu 100×200

Thép hộp đen 100×200,Thép hộp chữ nhật nhập khẩu 100×200

Thép Hộp chữ nhật 200 x 100 x 4.5 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 200 x 100 x 5.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 200 x 100 x 6.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 200 x 100 x 7.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 200 x 100 x 8.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 200 x 100 x 8.5 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 200 x 100 x 9.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 200 x 100 x 10.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 200 x 100 x 11.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 200 x 100 x 12.0 x 6000mm

 

Thép hộp vuông 100×100 x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp vuông 125×125 x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp vuông 150×150 x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp vuông 175×175 x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp vuông 200×200 x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp vuông 250×250 x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp vuông 300×300 x3,2×4,5x6x9x12.m

Thép hộp chữ nhật

Thép hộp chữ nhật 125x75x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 150x75x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 150×100 x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 175x125x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 200x100x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 200x150x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật  250x150x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 300x150x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 300x200x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 300x250x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 300x200x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 350x150x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 350x200x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 350x250x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 400x200x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 400x250x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 400x300x3,2×4,5x6x9x12.mm

Thép hộp chữ nhật 400x350x3,2×4,5x6x9x12.mm

thép hộp vuông 90×90, 100×100, 150×150, 200×200, 250×250, 300×300, 350×350 , 400×400 dày 4li.5li.6li.8li.9li.12li

Đường kính: 21.7mm tới 610.0 mm

Độ dầy:1.5 mm tới 25.0 mm

Chiều dài: 6.0 mm tới 12.0 mm

CÔNG TY THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ SẮT THÉP NhẬP KHẨU

ĐC: 21A / E4 Thuận giao, Thuận An, Bình Dương

Kho Hàng: Số 20_P.Thống Nhất _Dĩ An _Bình Dương

Fax: 06503 719 123

Mr Thạch: 0933.107.567

Web:  http://thepongduc.com.vn/

Email: thach  .truongthinhphat @ gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *