Home / THÉP HỘP CHỮ NHẬT / Thép hộp chữ nhật nhập khẩu 100×150

Thép hộp chữ nhật nhập khẩu 100×150

Thép hộp chữ nhật nhập khẩu 100×150

Thép Hộp chữ nhật 150 x 100 x 3.2 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 150 x 100 x 4.5 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 150 x 100 x 5.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 150 x 100 x 6.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 150 x 100 x 6.5 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 150 x 100 x 7.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 150 x 100 x 8.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 150 x 100 x 8.5 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 150 x 100 x 9.0 x 6000mm

Thép Hộp chữ nhật 150 x 100 x 12.0 x 6000mm

thép hộp vuông 100×100, 90×90, 120×120, 75x75thép hộp 125 x125, 50×50, 75 x75, 90 x90, 100x100thép hộp 150×150, 100×100, 80×80, 20×20, 75×75, 50×50 thép hộp 30 x30, 20 x50, 30 x60 40 x80 1500 x150, 100x 200thép hộp vuông 200×200, 100 x 50, 90 x90, 75 x 140, 100 x 100Thép Hộp 100 x 150, 50x 100. 20 x 40, 40 x 80Thép hộp 20×40, 10×30, 75×150, 60×120, 100×200, 200×400 Hộp 25 x 50 x 1.0 –> 3.0 Hộp 30 x 30 x 0.8 –> 2.5 Hộp 30 x 60 x 1.1 –> 3.5 Hộp 40 x 40 x 1.1 –> 3.5 Hộp 40 x 80 x 1.2 –> 3.5 Hộp 40 x 100 x 1.4–>3.8 Hộp 50 x 50 x 1.2 –> 3.8 Hộp 50 x 100 x 1.5 –> 3.8 Hộp 60 x 60 x 1.2 –> 3.8 Hộp 60 x 120 x 1.5 –> 3.8 Hộp 75 x 75 x 1.5 –> 3.8 Hộp 90 x 90 x 1.5 –> 4.0Hộp 100 x 100 x 2.0 –> 4.0

CÔNG TY THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ SẮT THÉP NhẬP KHẨU

ĐC: 21A / E4 Thuận giao, Thuận An, Bình Dương

Kho Hàng: Số 20_P.Thống Nhất _Dĩ An _Bình Dương

Fax: 06503 719 123

Mr Thạch: 0933.107.567

Web:  http://thepongduc.com.vn/

Email: thach  .truongthinhphat @ gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *