Home / THÉP ỐNG MẠ KẼM / Ống thép mạ kẽm phi 355 Tiêu chuẩn SCH40

Ống thép mạ kẽm phi 355 Tiêu chuẩn SCH40

Ống thép mạ kẽm phi 355 Tiêu chuẩn : SCH40

Ống thép đúc mạ kẽm phi 355 x 7 ly  x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc mạ kẽm phi 355 x 8 ly  x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc mạ kẽm phi 355 x 8.5 ly  x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc  mạ kẽm phi 355 x 9 ly  x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc mạ kẽm phi 355 x 9,5 ly  x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc mạ kẽm phi 355 x 10 ly  x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc mạ kẽm phi 355 x 11 ly  x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc mạ kẽm phi 355 x 11,5 ly  x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc mạ kẽm phi 355 x 12 ly  x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc mạ kẽm phi 355 x 12,5 ly  x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc mạ kẽm phi 355 x 13 ly  x (6.000mm-12.000mm)

ống thép mạ kẽm phi 102 x 6.5 li x 6 đến 12 m/cây,

ống thép mạ kẽm phi 114 x 7.5 li x 6 đến 12 m/cây,

ống thép mạ kẽm phi 114 x 6.5 li x 6 đến 12 m/cây,

ống thép mạ kẽm phi 127 x 7.5 li x 6 đến 12 m/cây,

ống thép mạ kẽm phi 140 x 7-8 li x 6 đến 12 m/cây,

ống thép mạ kẽm phi 168 x 4 _22 li x 6 đến 12 m/cây,

ống thép mạ kẽm phi 178 x 7-9 li x 6 đến 12 m/cây,

ống thép mạ kẽm phi 219 x 6-9 li x 6 đến 12 m/cây,

CHUYÊN CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ SẮT THÉP XÂY DỰNG TỪ Ø21 ĐẾN Ø 610

ĐC: 21A / E4 Thuận giao, Thuận An, Bình Dương

Kho Hàng: Số 20_P.Thống Nhất _Dĩ An _Bình Dương

Fax: 06503 719 123

Mr Thạch: 0933.107.567

Web: http://thepongduc.com.vn/

Email: thach .truongthinhphat @ gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *