Home / THÉP ỐNG MẠ KẼM / Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng phi 42,phi 49,phi 60

Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng phi 42,phi 49,phi 60

Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng phi 42,phi 49,phi 60

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng   phi OD 42 x 3.5~4.0 x 6.000 -12.000 mm

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng  phi OD 48 x 3.5~5.0 x 6.000 -12.000 mm

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng phi OD 51 x 4.0~6.0 x 6.000 -12.000 mm

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng phi OD 60 x 4.0~4.5 x 6.000 -12.000 mm

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng phi OD 76 x 4.5~6.0 x 6.000 -12.000 mm

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng phi OD 89 x 4.5~6.0 x 6.000 -12.000 mm

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng phi OD 108 x 4.5~7.0 x 6.000 -12.000 m

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng phi OD 114 x 4.5~7.0 x 6.000 -12.000mm

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng phi OD 159 x 6.0~8.0 x 6.000 -12.000mm

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng phi OD 168 x 7.0~9.0 x 6.000 -12.000mm

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng phi OD 219 x 7.0~9.0 x 6.000 -12.000mm

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng phi OD 273 x 7.0~10.0 x 6.000 -12.000mm

Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng phi OD 325 x 8.0~12.0 x 6.000 -12.000mm

CÔNG TY THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ SẮT THÉP XÂY DỰNG TỪ Ø21 ĐẾN Ø 610

ĐC :21A/E4 Thuận giao,Thuân an,Bình Dương

Kho Hàng : Số 20_P.Thống Nhất _Dĩ An _Bình Dương

Fax: 06503 719 123

Mr. Thach: 0933.107.567

Web :http://thepongduc.com.vn/

Email:thach.truongthinhphat@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *